جداول قیمت گذاری

جداول قیمت گذاری

ملت وب

 • اولیه

 • ریال59دلار
  • پشتیبانی رایگان
  • فضای ۱۰۰ گیگ
  • یک گیگ پهنای باند
  • آپدیت رایگان
  • کاربرنامحدود

Best price
 • پایه

 • ریال79دلار
  • پشتیبانی رایگان
  • فضای ۱۰۰ گیگ
  • یک گیگ پهنای باند
  • آپدیت رایگان
  • کاربرنامحدود

 • پیشرفته

 • ریال109دلار
  • پشتیبانی رایگان
  • فضای ۱۰۰ گیگ
  • یک گیگ پهنای باند
  • آپدیت رایگان
  • کاربرنامحدود

 • Ultra

 • ریال159دلار
  • پشتیبانی رایگان
  • فضای ۱۰۰ گیگ
  • یک گیگ پهنای باند
  • آپدیت رایگان
  • کاربرنامحدود